Cijfers

Overzicht belangrijke monitors en onderzoeken
Het convenantbureau heeft in de subnavigatie op deze pagina een overzicht gemaakt van een aantal belangrijke monitors en onderzoeken op het gebied van overgewicht en obesitas in Nederland. Dit overzicht bevat ook de meest recente gegevens van de monitoring van het Convenant Gezond Gewicht.

Overgewicht: Zijn er verschillen tussen Nederland en andere landen?
Lees meer over Nationaal Kompas Volksgezondheid