Deelconvenanten

Het Convenant Gezond Gewicht bestaat uit de deelconvenanten school, werk, consument en vrije tijd en JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht). De deelnemende partijen hebben zich in elk geval bij één deelconvenant aangesloten maar soms ook bij meerdere. Uitgangspunt is, dat een organisatie een concrete bijdrage kan leveren aan een deelconvenant, bij voorkeur in de vorm van gezamenlijke projecten die mogelijk kwantitatief meetbaar zijn.
Voor het deelconvenant JOGG geldt een iets andere aanpak. Dit deelconvenant is ondertekend door alle partners van het koepelconvenant. Voor JOGG is geen werkgroep gevormd, maar een begeleidingscommissie. Voor elk van de vijf pijlers van JOGG is er een vertegenwoordiger in deze commissie die de accountmanager adviseert over de strategische koers, keuzes en middelen. Klik hier voor de website van JOGG.

Convenantteksten

Plan van aanpak
Voor de komende jaren is er voor elk deelconvenant een plan van aanpak vastgesteld.