Laatste nieuws

Prins Pieter-Christiaan van Oranje JOGG-ambassadeur

21 oktober 2014 | Prins Pieter-Christiaan van Oranje gaat zich inzetten om Jongeren Op Gezond Gewicht onder de aandacht te brengen. Hij zal naast Paul Rosenmöller optreden als ambassadeur van de lokale integrale JOGG-aanpak, waarmee gemeenten een stijging van het aantal jongeren op gezond gewicht kunnen realiseren. Beide ambassadeurs inspireren wethouders, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en ondernemers om zich samen lokaal in te zetten voor meer sport en bewegen én aandacht voor gezonde voeding voor jongeren. Want gezond eten en drinken, dagelijks bewegen en sporten moet de gewoonste zaak van de wereld worden.
Lees verder >

Langdurig zitten en hoge werkdruk negatief effect op vitaliteit

6 oktober 2014 | De helft van de werknemers in Nederland ervaart een hoge werkdruk en/of moet op het werk langdurig zitten. Volgens een kwart van de werkenden hebben deze omstandigheden een negatieve invloed op hun leefstijl en vitaliteit. Dat is één van de conclusies uit een enquête van Ruigrok | NetPanel in opdracht van het Convenant Gezond Gewicht onder de Nederlandse werkende bevolking in loondienst van 18 jaar en ouder.
Lees verder >