Laatste nieuws

Menukaart De Gezonde Werkvloer

17 februari 2014 | Aandacht voor een gezonde leefstijl betekent medewerkers die fitter zijn, beter presteren en meer zin hebben in hun werk. Doe uw voordeel met de programma’s, tips en tools van onze convenantpartners.
Lees verder >

Convenant Gezond Gewicht publiceert Jaarverslag 2013

30 januari 2014 | Aan het einde van de Nationale Balans Top 2014 in het Spoorwegmuseum te Utrecht nam voorzitter Paul Rosenmöller het eerste exemplaar van het jaarverslag in ontvangst.
Lees verder >

29 januari a.s. organiseren wij onze Nationale Balans Top 2014

6 januari 2014 | Geen betutteling, maar ruim baan voor eigen verantwoordelijkheid. Onze klassieke verzorgingsstaat wordt in rap tempo omgetoverd tot een participatiesamenleving. Een opgave, maar ook een kans om zélf initiatieven te ontplooien voor een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. Tijdens de Nationale Balans Top 2014 willen het Convenant Gezond Gewicht en JOGG samen met u nadenken over nieuwe vormen van lokale samenwerking. Want ‘Samen Werkt’!
Lees verder >